Sikkerhetsgjerde fra RSS

Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert spor er det mulig å arbeide bak en fysisk barriere, uten at spor eller strekning er sperret for tog. RSS systemets mål er å oppnå en effektiv og pålitelig beskyttelse i forbindelse med sporarbeid på nabospor eller ved arbeid nær trafikkert spor.
rail train small

Se video for hvor raskt og effektivt sikkerhetsgjerdet monteres og demonteres.  I Norge leveres gjerdene i gul farge.

Bruksanvisning finner du her.