Føringsveier langs jernbanen

Etablering og vedlikehold av føringsveier for kabler langs jernbanen er en viktig og krevende jobb.  Faktorer som topografi, trasévalg, mengder og typer kabler, antall krysningspunkt samt tilgjengelige disponeringstider må tas hensyn til.  Selvbærende betongkanaler på pæl-fundament langs(smale) jernbanefyllinger eller betongkanal lagt direkte på bakken for omfylling, er ofte benyttet.  Etablering og vedlikehold av føringsvei med betongkanaler krever nesten alltid store skinnegående maskiner til utkjøring, montering og reparasjoner.  Med denne type føringsvei er det ekstra krevende å oppnå god utnyttelse av mannskap og maskiner på grunn av begrenset tilgang til sporet for skinnegående maskiner.  Armerte betongkanaler er også et miljøkrevende produkt både ved produksjon og etter livsløpets slutt.  Stor tyngde pr løpementer gir kostbar og miljøkrevende logistikk, både for frakt fra fabrikk og ved utkjøring og montering langs jernbanen.

Baneprodukter AS forsøker å gjøre noe med disse utfordringene.  Vi har utviklet et miljøvennlig og fleksibelt føringsveissystem tilpasset norske forhold.  Dette består av et byggeklossystem med miljøvennlige og resirkulerbare materialer.  Formstøpte kabelkanaler laget av resirkulert plast med not og fjørsammenføyning benyttes, enten direkte i grøftetrasé for omfylling, eller som plastkanal montert på stålstige på pæl-fundament.  Tyngden pr kabelkanal på stålbru er ca 1/5 del av tilsvarende utførelse i betong og kun 1/13 del av tyngden ved bruk av plastkanal i grøftetrasé for omfylling.  Lav vekt og fleksible monteringsalternativer på de forskjellige komponentene gjør at de enkelt kan tilpasses og monteres manuelt langs sporet.  Dette gir god mannskapsutnyttelse også ved dårlige disponeringstider.  Behovet for skinnegående maskiner blir betraktelig redusert da antall tonn materiell pr kilometer reduseres betraktelig og all montering foregår manuelt.  Et annet viktig moment er at alle komponentene i Multisteel føringsveissystem er 100% resirkulerbart.  Vi har mer enn 10 års erfaring i Norge med dette systemet, og de første etablerte anlegg fra år 2001 ligger like ens idag som ved etablering.

Se enkel monteringsanvisning her (fra Oppland Stål as).

 

Her blir konstruksjonen testet med 550 kg rundstål, avstand mellom pæler er 6 meter.


Kabelkanal i plast.

Kabelkanaler i plast egner seg svært godt der det er krevende fremføringsveier og det ikke er mulig å grave kanalen ned i bakke.  På grunn av dens lave vekt passer den utmerket til bruk på stålstige. Kabelkanalene i plast er godkjent av Jernbaneverket og vi er medlem av TransQ. Disse kabelkanalene er produsert av resirkulert materiale og derfor et godt miljøalternativ, samt at de igjen kan resirkuleres.

    Tekniske data:
Innvendige mål (LxBxH) mm 1000x100x155 1000x240x155
Utvendige mål (LxBxH) mm 1000x200x230 1000x340x230
Vekt i kg (kanal hhv. deksel) 5,0 / 2,5 6,0 / 3,5
Materiale deksel HDPE med brannhemmer
Brannfasthet Klasse K1 – DIN 53438 – UL94V2
Termiske egenskaper Opprettholdes fra -30 °C /+80 °C
Elektrisk gjennomslagsfasthet 650 kV/cm
     

Spesielle egenskaper for plastkabelkanaler:

Lav vekt -enkel å bære (arbeidsforhold)
-enkel å bruke langs perronger
Full belastning mulig -svært stabil pga. strukturen i honningskivene i deksel og kanal
-ekstra forsterkning i dekslet pga. stor veggtykkelse
-kanalene er utført med doble vegger
  • Oversiden av dekslet settes på nivå med overflaten på kabelkanalen.
  • Kostnadsbesparende pga. rask og enkel legging.
  • Ingen skader på kabelen under legging.
  • Dekslet festes til underdel med et hengsel eller skyve-klikk-system (uten spiker eller skruer).
  • Dekslene har en glidebeskyttelsesstruktur.
  • Siden dekselkanten og den lukkede overkanten på kanalen overlapper hverandre,
    kommer det ikke sand eller smuss inn i kabelkanalen.
  • Dekslene er raske og enkle å åpne (ingen ledd).
  • Kabelkanalene kobles sammen ved hjelp av not og fjær.
  • Utvidelse og krymping fanges opp av de tilgjengelige toleransene i not og fjær. 
  • 100 % vedlikeholdsfritt.

Tillegg:
· Skille for fysisk adskillelse i kabelkanalen er mulig.
· Det er mange ulike modeller tilgjengelig (bl.a. vinkeldeler/T-deler/dykkdeler/forbindelsesdeler).
· Temperaturøkning i underdel kan reduseres ved bruk av: - grå-hvitt deksel - isolerende skilleplate.

Fleksibilietet er "nøkkelen" når man skal legge fremføringsveier på vanskelige områder.  Derfor kan vi lage spesialkanaler som muliggjør alle vinkler.  Disse er spesialsveiset slik at de skal motstå kreftene som kassene utsettes for. Disse kanalene er produsert i "ny" plast, da resirkulert materiale ikke lar seg sveise. De vanligste vinkler er på lager, ellers må det bestilles.  Andre mye brukte spesialdeler er:  T-stykker og kors.  Disse er ikke avbildet.

 

Les mer om plastkanal i vår online-brosjyre her.  

Husk å dobbelklikk for å forstørre og 

Bla i boken ved å klikke/dra i nedre høyre hjørne med musepekeren.

For å skrive ut, så klikk printerikon nede til venstre.

 

Skyve og trekkekum i plast.


Modulbasert, lett i vekt, stabil og svært sterk og kan kombineres med Multisteel
Der plassering av en trekkekum i betong ofte krever bruk av en gravemaskin, kan en komplett CrossCube plasseres for hånd av to medarbeidere.

Skreddersydde løsninger er også mulig
CrossCuben kan bestilles med prefabrikerte åpninger slik at plastkanalen går inn/ut av trekkekummen.  Trekkekummen kan også justeres på stedet med håndsag/drill/motorsag osv.

På grunnlag av dine spesifikasjoner kan vi lage spesialtilpassede CrossCubes for deg, med akkurat de gjennomføringsmulighetene (fra Ø10 til 250mm) som passer for dine praktiske behov.

De viktigste fordelene:
• rask og enkel å installere
• svært stabil og med optimal sidevendt (grunntrykk) belastningsklasse
• lett vekt gir kostnadseffektiv transport og installasjon
• lett å tilpasse for områder med begrenset plass
• kan brukes (lages for) i alle typer sammenhenger, også over eksisterende kabler
• mulig å bore hull for kabelrør på arbeidsstedet
• løpestykker for tilpassing av kabelgjennomføringsdiameter
• integrert høydeinnstilling (etterinnstilling av lokk)
• bestandig mot høye temperaturforskjeller og mot kjemisk belastning

Hvorfor velge Multisteel concept?

Bedre utnyttelse av disponeringstid

Med dagens økende togtrafikk på de fleste banestrekninger er utnyttelse av sportilgang meget viktig.  Nettopp her vil konseptet ha en stor fordel.  Etter pæling er behovet for skinnegående maskiner minimalt.  Arbeidet med å feste stålbru og kanaler gjøres manuelt da vekten på de forskjellige komponentene er lav.   Dette fører til at man får brukt disponeringstidene effekt og i forhold til de tradisjonelle tunge kanalene er dette helt unikt.

Økonomisk fordel

Graden av effektivitet og den minimale bruken av skinnegående maskiner gjør at den økonomiske fordelen ved å bruke Multisteel konseptet er vesntlig større enn om de tradisjonelle kanalene benyttes.  Dette gjelder spesielt på strekninger som er belastet med stor togtrafikk.  Den totale leggekostnaden vil bli lavere.

Miljøvennlig

Miljøhensynet er helt essensielt for oss i Baneprodukter.  Vi har valgt å benytte en plastkanal som består av 100% returplast.  Dette sikrer minimalt forbruk av ressurser og gir også en økonomisk gevinst fremfor å produsere fra nye råmaterialer.  Kanalene kan igjen resirkuleres ved miljøstasjoner den dagen de skal saneres/byttes.  Det samme gjelder for stålkomponentene og trekkekummen.  Alle produktene i konseptet er 100% gjennvinnbare.  Siden behovet for store skinnegående maskiner blir mindre, vil også det gi en miljøvennlig gevinst, da mindre bruk av maskiner fører til mindre utslipp av forurensende gasser/CO2.
Multisteel konsept er fremtidens måte å legge kabelfremføring langs jernbanen på.  Det har også lavest totalkostnad.

Et fleksibelt valg.

For oss er det viktig å kunne tilby et produkt som kan benyttes i enhver sammenheng.  Derfor har vi stor fokus på problemløsning og vi hjelper gjerne til med å spesialkonstruere ståldeler og spesialkanaler der hvor det ikke lar seg gjøre å legge stålbru og kanal på normal måte.  Det finnes alltid en god løsning når Multisteel Concept benyttes.


Trykk her for en oversikt over våre referanseprosjekter.


Vis Referanseprosjekter i et større kart